254 equivalencias para: dodemina tri solution for injection 10 µg/2 ml 100 mg/2 ml 50 mg/2 ml ( México México)
Clase ATC: a11db - Vitamina B1 en asociación con vitamina B6 y/o B12